GEOMAŠINA AD

 

Geomašina je preduzeće za proizvodnju geološko-rudarske opreme i pribora, sa dugom poslovnom tradicijom. Osnovana je 1949. godine i ima povoljnu poslovnu perspektivu. Osim svog proizvodnog programa, Geomašina ima i Sektor usluga, koji omogućuje kvalitetnu kovačku i termičku obradu, kao i pomoć pri razvijanju proizvoda prema tehničkom crtežu. Pri procesima razvoja, inženjeri Geomašine koriste moderna softverska rešenja i inženjerske aplikacije. Ovo omogućuje klientima prikaz mašine ili njenog dela u 3D modelu sa najsitnijim detaljima i pre početka same izrade. Prilikom izrade proizvoda, vrši se detaljno ispitivanje, i izrađuje se kompletna projektna, konstruktivna i tehnološka dokumentacija.Novosti


ODLUKA POZIV ZA RED. GOD. SKUPSTINU ZAKAZANU ZA 25.06.2015.GOD Dokument u PDF formatu

PREDLOG ODLUKA ZA GOD. SKUPŠTINU 2015.GOD Dokument u PDF formatu

PUNOMOCJE ZA AKCIONARE ZA GLASANJE NA GOD. SKUPŠT. 2015. GOD Dokument u PDF formatu

(objavljeno 02.06.2015.)


GFI-2014-Geomasina-2014 Dokument u PDF formatu


IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA Dokument u PDF formatu

ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA Dokument u PDF formatu
ODLUKA O IZBORU I RAZRESENJU_REVIZORA Dokument u PDF formatu

ODLUKA O IZBORU PRED. SKUPŠTINE Dokument u PDF formatu

ODLUKA O USVAJANJU FIN. IZVEŠTAJA ZA 2014. Dokument u PDF formatu

ODLUKA O USVAJANJU GOD. IZVEŠTAJA ZA 2014. Dokument u PDF formatu

ODLUKA O USVAJANJU OSTV. GUBITKA Dokument u PDF formatu


ZAPISNIK GOD. SKUPŠTINE GEOMASINA AD Dokument u PDF formatu


GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU GEOMAŠINA AD Dokument u PDF formatu

(objavljeno 30.06.2014.)


ODLUKA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „GEOMAŠINA“ BEOGRAD, ZEMUN Dokument u PDF formatu

ODLUKA О САЗИВАЊУ СЕДНИЦЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ГЕОМАШИНА АД БЕОГРАД-ЗЕМУН ( ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ) Dokument u PDF formatu

(objavljeno 03.06.2014.)
Zapisnik sa redovne godišnje skupštine Dokument u PDF formatu

(objavljeno 06.07.2013.)


Pregled odluka donetih na redovnoj godišnjoj skupštini „Geomašina“ AD Beograd-Zemun Dokument u PDF formatu

(objavljeno 01.07.2013.)


Odluku o sazivanju godišnje Skupštine „Geomašina“ad Dokument u PDF formatu
Predlog odluka
Punomoćj
Formular za glasanje u odsustvu
(objavljeno 24.05.2013.)


Godišnji izveštaj 2012 Dokument u PDF formatu
(objavljeno 30.04.2013.)
Zapisnik sa vanredne Skupštine AD “Geomašina” Dokument u MS Word formatu
(objavljeno 15.10.2012.)
O D L U K A O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA Dokument u MS Word formatu
Predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti Dokument u MS Word formatu
Pregled vrednosti akcija Dokument u MS Word formatu
Formular punomoćja Dokument u MS Word formatu
FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA Dokument u MS Word formatu
(objavljeno 21.09.2012.)
ZAPISNIK - REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA Dokument u MS Word formatu
ZAPISNIK - VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA Dokument u MS Word formatu
(objavljeno 19.07.2012.)
PREDLOG ODLUKE ZA VANR. SKUPSTINU Dokument u MS Word formatu
Formular punomoćja za glasanje na Sk. Dokument u MS Word formatu
FORMULAR zahteva za ostvarivanje prava nesagl akcionara Dokument u MS Word formatu
(objavljeno 15.07.2012.)
PREDLOG ODLUKA ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA AD "GEOMAŠINA" BEOGRAD - ZEMUN
Dokument u MS Word formatu (objavljeno 27.06.2012.)

ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD "GEOMAŠINA" BEOGRAD - ZEMUN
Dokument u MS Word formatu (objavljeno 27.06.2012.)

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AD "GEOMAŠINA" BEOGRAD - ZEMUN
Dokument u PDF formatu (objavljeno 01.06.2012.)

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2011. GOD.
Dokument u PDF formatu (objavljeno 11.05.2012.)

I Z J A V A o šestomesečnom planu poslovanja „Geomašina“ a.d. iz Beograda-Zemuna za 2011.godinu - II polugodište-
Dokument u PDF formatu (objavljeno 03.11.2011.)

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2010. GOD.
Dokument u PDF formatu (objavljeno 09.08.2011.)

Izveštaj o bitnom događaju, održana godišnja Skupština akcionarskog društva
Dokument u PDF formatu (objavljeno 29.6.2011.)

PUNOMOĆJE za glasanje na Godišnjoj Skupštini akcionara "Geomašina"a.d. Beograd-Zemun, Batajnički put br. 3
Dokument u PDF formatu (objavljeno 11.6.2011.)

POZIV ZA SEDNICU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „GEOMAŠINA“ BEOGRAD
Dokument u PDF formatu (objavljeno 26.05.2011.)

OGLAS AUKCIJSKA PRODAJA OPREME, ALATA, SIROVINA I REZERVNIH DELOVA

AD„Geomašina“ Zemun, Batajnički put br.3 prodaje putem javne aukcije:
1.Mašine i opremu za kovačko-preserske i bravarsko-limarske poslove
2. Zalihe rezervnih delova, sirovina i alata.
Aukcija će se obaviti dana 24.05.2011. u sedištu Društva, Zemun, Batajnički put 3, sa početkom u 12 h. Dodatna objašnjenja, mogu se dobiti na telefone:
011 21 97 911, mob.: 063 85 95 012
Samostalni komercijalista: Cvijetko Gajić
(objavljeno 19.05.2011.)

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE
Dokument u PDF formatu (objavljeno 10.05.2011.)

OBAVEŠTENJE O PRODAJI MAŠINA ALATA MODELA-KALUPA I MERNIH INSTRUMENATA
Dokument u PDF formatu (objavljeno 27.12.2010.)

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKG DRUŠTVA ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2010.GODINE
Dokument u PDF formatu (objavljeno 22.10.2010.)

AD„Geomašina“ Zemun, Batajnički put br.3 prodaje putem javne aukcije
Dokument u MS Word formatu (objavljeno 17.08.2010.)

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
Dokument u xls formatu (objavljeno 17.08.2010.)

Извештај о битном догађају, oдржана годишња Скупштина акционарског друштва
Dokument u pdf formatu (objavljeno 30.06.2010.)

Predlog odluka po tačkama dnevnog reda za godišnju Skupštinu
Dokument u pdf formatu (objavljeno 15.06.2010.)

Punomoćje za zastupanje na godišnjoj Skupštini
Dokument u pdf formatu (objavljeno 15.06.2010.)

Poziv za sednicu godišnje Skupštine akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd
Dokument u pdf formatu (objavljeno 27.05.2010.)

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2010. godine
Dokument u pdf formatu (objavljeno 17.05.2010.)

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009.godine
Dokument u pdf formatu (objavljeno 12.11.2009.)

Godišnji izveštaj o poslovanju
Dokument u pdf formatu (objavljeno 11.08.2009.)

Izveštaj o bitnom događaju, održana godišnja Skupština akcionarskog društva
Dokument u pdf formatu (objavljeno 01.07.2009)

Izvod iz Zapisnika sa II redovne sednice Upravnog odbora
Dokument u pdf formatu (objavljeno 27.05.2009)

Punomoćje za glasanje na godišnjoj Skupštini akcionara
Dokument u pdf formatu (objavljeno 25.05.2009)

Izveštaj o bitnom događaju sazivanju sednice godišnje skupštine akcionara
Dokument u pdf formatu (objavljeno 23.05.2009)

Poziv za sednicu godišnje skupštine akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd
Dokument u pdf formatu (objavljeno 23.05.2009)

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskg društva za prvo polugodište 2009. godine
Dokument u pdf formatu (objavljeno 18.05.2009)

Oglas za prodaju polovnih vozila

Javna licitacija obaviće se dana18.12.2008.godine u 9,00 časova u sedištu Društva Zemun, Batajnički put br.3. Dodatne informacije na telefon:063 85 95 395 Predsednik komisije za prodaju vozila Branimir Savić, dipl. Maš. ing.
Dokument u pdf formatu (objavljeno 11.12.2008)

Izveštaj o bitnom događaju održavanju vanredne Skupštine akcionarskog društva
Dokument u pdf formatu (objavljeno 02.12.2008)

Izveštaj o bitnom događaju održana godišnja skupština akcionara
Dokument u pdf formatu (objavljeno 07.11.2008)

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 21.11.2008.god.
Dokument u pdf formatu (objavljeno 07.11.2008)

Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara
Dokument u pdf formatu (objavljeno 07.11.2008)

Punomoćje za god. Skupštinu akcionara zakazanu za 29.10.2008.god.
Dokument u pdf formatu (objavljeno 08.10.2008)

Izveštaj o bitnom događaju sazivanju sednice godišnje Skupštine akcionara
Dokument u pdf formatu (objavljeno 30.09.2008)

Poziv za sednicu godišnje Skupštine akcionara akcionarskog društva "Geomašina" Beograd
Dokument u pdf formatu (objavljeno 30.09.2008)